Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna patolożka/patolog, anatomopatolog; prawniczy lekarz sądowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C patolog, lekarz sądowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

patolog

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

lekarz sądowy, patolog m

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

patolog m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

patolog zwykle anatomopatolog]

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And I'm no pathologist, but you can't tell much from this.
Nie jestem patologiem, ale z tego nie da się wiele wywnioskować.

TED

And so we worked with samples of material that were collected by young pathologists at Brigham Women's Hospital.
Pracowaliśmy nad próbkami materiału, zebranymi przez młodych patologów z Brighman Women's Hospital.

TED

It was "unrevealing": that's the pathologist's report.
Raport patologa brzmiał: nierozstrzygające.

TED

And then the radiologist, together with the pathologist and sometimes the forensic scientist, looks at the data that's coming out, and they have a joint session.
Wtedy radiolog razem z patologiem i naukowcami związanymi z medycyną sądową, przyglądają się otrzymanym danym na wspólnym spotkaniu.

TED

There's no reason for a pathologist to find it suspicious.
Nie ma powodu, żeby patolog uznał ją za coś podejrzanego.

The pathologist had questions but nothing to go on.
Patolog miał pytania, ale nic dalej z tego nie wynikło.

The pathologist, he said that you had a similar incident with a cat.
Patolog powiedział, że spotkał się pan z podobnym przypadkiem u kota.

Being a pathologist, I am used to the autopsy routine.
Będąc patologiem traktuję autopsję jako rutynę.

So, that pathologist is just like looking at this plasticbottle.
A więc, patolog jak gdyby patrzył na tą butelkę.

Every forensic pathologist has at least one or two cases that can't be solved.
Każdy patolog sądowy ma przynajmniej jedną lub dwie sprawy których nie może rozwiązać.

You don't need to be a pathologist to see that Elliott's hand's infected.
Nie trzeba być patologiem żeby wiedzieć, że ręka Elliotta zakażona.

I'm a wisecracking pathologist with a dark sense of humor.
Jestem patologiem z mrocznym poczuciem humoru i ciętymi uwagami.

And I'm no pathologist, but you can't tell much fromthis.
Nie jestem patologiem, ale z tego nie da się wielewywnioskować.

I just wanted to talk to the pathologist.
Chciałam porozmawiać z patologiem.

She'il have to go to the state pathologist's at Claxton.
Trzeba będzie ją przekazać patologowi stanowemu w Claxton.

I prefer things quiet myself. Of course,I am a pathologist.
Wolę rzeczy, które mnie wyciszają, bo jestem patologiem.

Pathologist saysthe heparin was injected in the body about an hour before he died.
Według patologa heparyna była wstrzyknięta na około godzinę przed śmiercią.

At least pathologist report was quite comprehensive.
Raport policyjnego patologa był dosyć wyczerpujący.

A pathologist is a blood hound by profession.
Zawód patologa polega na tropieniu jak pies.

Who knows more than a pathologist?
Kto wie więcej, niż patolodzy?

Pee Pants is a pathologist, he doesn't count.
Obsikane Gacie jest patologiem, więc się nie liczy.

But you were a qualified pathologist.
Ale pan jest specjalistą patologiem.

I was a pathologist in Lagos.
Byłem patologiem w Lagos.

Anything from the pathologist or forensics?
Macie coś od patologów, albo techników?

I'm looking for the pathologist.
Przepraszam, szukam patologa.

Was that really the pathologist?
To był naprawdę patolog?

Doctor Lerhmann, 54 years old, official forensic pathologist of the Anatomy Institute.
Doktor Lerhmann. Lat 54, oficjalnie patolog medycyny sądowej w Instytucie Anatomii.

I'm a doctor, not a pathologist.
Jestem lekarzem, nie patologiem.

Dr Harris is the pathologist,John Markham is the technician at work.
Doktor Harris jest patologiem,John Markham jest czynnym technikiem.

Didi Higgens, assistant pathologist to the
Didi Higgens, asystent patologa z Urzędu Medycyny Sądowej.

As a pathologist, it was your obligation to explore... ...all possible causes of death.
gramy. Jako patolog, miał pan obowiązek zbadać... wszystkie prawdopodobne przyczyny zgonu.

Who's the best forensic pathologist... in Provo, Utah?
Kto jest najlepszym sądowym patologiem... w Provo, Utah?

A noted pathologist at Chicago Memorial Hospital...
Wybitny patolog z Chicago Memorial Hospital...

Dismissed 1O October 69... as Chief Pathologist, Providence City of.
Zwolniony 1O października 69... ze stanowiska Głównego Patologa, Providence City.

I'm Dr. Sheldon Hawkes, the pathologist.
Jestem dr Sheldon Hawkes, patolog.

The chief pathologist, Commander Humes... ...by his own admission,voluntarily burned his autopsy notes.
Szef patologów, komandor Humes... przyznał się do samowolnego spalenia notatek z autopsji.