Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

liabilities

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n pl (comm) liabilities

Uniwersalny słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pl fin. liabilities

Słownik finansowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r


1. liabilities
2. liabilities and capital ~ bieżące (zobowiązania bieżące) current liabilities ~ denominowane w walutach obcych liabilities denominated in foreign currencies ~ finansowe financial liabilities~ łącznie total liabilities~ nieskapitalizowane unfunded liabilities~ wymagalne liabilities due aktywa i ~ assets and liabilities

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

pl
1. liabilities
2. liabilities and capital ~ łącznie total liabilities ~ nieskapitalizowane unfunded liabilities ~ wymagalne liabilities due aktywa i ~ assets and liabilities