Słownik polsko-angielski

adj. pastoral

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

list ~ pastoral (letter)

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(pasterza) shepherd's
pastoral.
2.
(eccles) pastoral: list ~pastoral

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PASTORAL

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. pastoral