Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lingwistyka pasywizować, zamieniać na stronę bierną, tworzyć formę bierną;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(zob.) passivize