Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia pleban, ksiądz, proboszcz, duchowny, pastor;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (vicar) duchowny; (anglican) pastor

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

duchowny, pastor (przest.)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n proboszcz
pastor

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PASTOR

PLEBAN

PROBOSZCZ

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

proboszcz
pleban

Słownik religii angielsko-polski

proboszcz m (u protestantów)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I went to Parsons School of Design and then I began my career as a designer.
Poszedłem do Parsons School of Design i tam zacząłem karierę projektanta.

TED

(Shepherd's pie appears to have been quite the young pretender in this relationship, making its print debut in the late 19th century, while that great chronicler of the inconsequential, parson Woodforde makes reference to a Cottage Pye in his diary of 1791.

www.guardian.co.uk

You can't talk to the parson that way in front of these people.
Nie możesz się tak zwracać do pastora przy tych ludziach.

It was the parson who baptised the newborn baby.
Tą osobą jest pastor, który ochrzcił nowo narodzone dziecię.

That parson, who unearthed your pedigree would have done better to hold his tongue!
Ten pastor, który odgrzebał twój rodowód, powinien trzymać język za zębami!

Anyway, it's about a Protestant parson, not a Catholic one.
To piosenka o protestanckim, a nie o katolickim duchownym.

I was educated for a parson, you know, sir
Uczyłem się na księdza, wie pan?

Kevin Parson left when we cleared the building.
Kevin Parson wyszedł kiedy ewakuowaliśmy budynek.

He was a parson once, and he baptized the Shoebridge baby.
Był kiedyś pastorem, który ochrzcił dziecko Shoebridge'ów.

It's not- Kevin Parson, you can't hide in the seminary.
Kevin Parson, Nie możesz chować się w seminarium.

The time and place, Parson?
Czas i miejsce, pastorze?

One of the four freedoms, parson.
Jedna z 4. swobód, pastorze.

There'il be no parson beneath my roof!
Nie będzie pastora pod moim dachem!

Then turning to the parson said
Zwróciła się do pastora, mówiąc:

Why is Kevin Parson still alive?
Dlaczego Kevin Parson nadal żyje?

Good day to you, Parson Tringham.
Dzień dobry pastorze Tringham.

ejected it like a smoke ring issuing from a parson's mouth.
wyrzucany jak kręgi dymu wydobywające się z ust pastora.

I'm Parson Tringham by the way.
Jestem pastor Tringham.

Connor, uh, Barnaby is a parson Russell terrier.
Connor, uh, Barnaba to parson Russell terier.

Everything going well, Mr. Parson?
Wszystko idzie jak należy, panie Parson?

Kevin Parson, the seminary student... -
Kevin Parson, student seminarium...

Like in The Parson's Tale, and what's-his...oh, Dante.
Jak w... - ...Opowieści proboszcza i u Dantego.