Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) kryć parkietem, wyłożyć/wykładać parkietem;

(Noun) parter; parkiet;
lay parquet - kłaść parkiet;
parquet floor - parkiet;
parquet floor - parkiet;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C parkiet

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

parkiet

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARKIETOWY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N parkiet
Adj parkietowy