Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biznes salon, zakład; salon, salonik; rozmównica, parlatorium; parlor, luksusowo wyposażone pomieszczenie do przyjmowania interesantów/gości;
parlour maid - służąca, pokojówka podająca do stołu;
icecream parlour - lodziarnia;
billiard parlour - sala bilardowa;
parlour car - technika luksusowy/ wygodny wagon z rezerwowanymi miejscami;
parlour game - gra towarzyska;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (in house) salon
beauty ~salon piękności
funeral ~zakład pogrzebowy
ice-cream ~lodziarnia.~ cpd ~ game n gra towarzyska

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) parlor salon (przest.), (US) luksusowo wyposażone pomieszczenie do przyjmowania interesantów/gości
beauty ~ (US) salon piękności

Nowoczesny słownik angielsko-polski

sala

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s salon, pokój przyjęć

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SALON

SALONIK

ROZMÓWNICA W KLASZTORZE

KONWERSATORIUM

PARLATORIUM

ZAKŁAD (KOSMETYCZNY)

BAWIALNIA

Słownik techniczny angielsko-polski

salon m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There were men smoking in the parlour car.
Jakiś mężczyzna palił w przedziale.

OpenSubtitles

The sign on the door says it is the "Mayoress's parlour and Lady Councillors' Retiring Room", and it's furnished with floral armchairs, a divan, and a dressing table.

www.guardian.co.uk

So obviously the bands are in the tattoo parlour a lot.

www.guardian.co.uk

Yes, but this tattoo must have been made in a local parlour, right?
Tak, ale ten tatuaż musiał zostać wykonany w miejscowym salonie, prawda?

He just sits there in the parlour staring at Dave´s body.
Siedzi po prostu w salonie i wpatruje się w ciało Dave'a.

There are two gentlemen and a lady waiting upon you in the parlour.
Dwóch dżentelmenów i dama czekają na panią w saloniku.

As I went to work that day at the funeral parlour,
Kiedy poszedłem tego dnia do pracy w zakładzie pogrzebowym,

I don't remember inviting this person into my parlour.
Nie przypominam sb, bym zapraszała tą... osobę do mego pokoju.

My aunt worked at a beauty parlour for years.
Moja ciotka pracowała w salonie piękności.

The tiger-skin rug will look quite splendid in the parlour.
Dywan ze skóry tygrysa będzie świetnie wyglądał w twoim saloniku.

A parlour maid went bad, had twins. Open wide.
Stara pokojówka, która zeszła na zła drogę i miała bliźniaki.

Then you let these two minors into the parlour with what intention..
Więc wpuściliście te dwie nieletnie do salonu z jakim zamiarem...?

He wants to meet at a massage parlour?
Spotykacie się w salonie masażu?

And you prefer to sit in this parlour?
Ty wolisz siedzieć w tym saloniku.?

It is small enough for the parlour.
Jest wystarczająco mały do salonu.

We didn't come to learn parlour tricks.
Nie przyszliśmy tu, żeby uczyć się salonowych sztuczek.

Mrs Rose is in the parlour and in the grip of melancholy!
Pani Rose jest w salonie i ma napad melancholii. Mówię jej:

We should go to the tattoo parlour.
Powinniśmy pójść do tego salonu tatuażu.

Go and wait in my parlour.
Idž do mego pokoju i zaczekaj.

Will you come courting me in the parlour, Mr Cabot?
Przyjdzie pan do mnie do salonu, panie Cabot?

This is Hyderabad, come Iet's go to a massage parlour.
To Hyderabad, chodźmy do salonu masażu.

So go home... and start a beauty parlour.
Ruszaj do domu... i tam załóż salonik piękności.

Mama is working in the factory... and I work part-time in a beauty parlour.
Mama ciągle pracuje w fabryce, a ja pracuję... na pół etatu w salonie piękności.

How was the beauty parlour?
Jak było w salonie piękności?

In the beauty parlour, I'm known as:
W branży kosmetycznej jestem znana jako:

Miss Gravely, a beauty parlour, fully equipped?
Panno Gravely, salon piękności, z pełnym wyposażeniem?

Let's go sit up in Mrs. Kipfer's parlour.
Może usiądziemy w salonie pani Kipfer?

Pete's Pizza Parlour.
Pete's Pizza Parlour.