Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) postawić, położyć; zostawić/zostawiać; (za)parkować; zatrzymać się;
park oneself - usadowić się;
badly parked - źle/nieprawidłowo zaparkowany;

(Noun) wydzielony teren; rezerwat; stadion; boisko; parking; ogród; park; biznes kompleks;
the park - boisko piłkarskie;
business park - kompleks biurowy; biznes centrum biurowo-przemysłowe;
national park - park narodowy;
park keeper - dozorca parkowy; dozorca parkingowy;
science park - kompleks instytutów badawczych;
car park - parking samochodowy;
car park - parking samochodowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(public garden) park.
2.
(protected area of countryside) rezerwat.
3.
(grounds of country mansion) ogród, park.
4.
(for vehicles etc.) parking.vt zaparkować, parkować.vt (colloq, stow, dispose) zostawiać
she ~ed herself in the best chair usiadła na najwygodniejszym krześle.~ cpd ~ keeper n dozorca parkingowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

park
parkować, zaparkować, zatrzymać się (gdzieś na jakiś czas), zostawić (coś gdzieś)
car ~ parking samochodowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ogród

kompleks

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

pA: kn Boisko (zwłaszcza do gry w piłkę nożną, rugby lub krykieta) Nigel was the liveliest player on the park (Nigel był najbardziej rzutkim zawodnikiem na boisku) - Student University of Exeter (1999) Beckham was the best player on the park (Beckham był najlepszym graczem na boisku) - SKY Sports [program SKY-TV] (2000) I'm enjoying my cricket because I'm on the park a lot more (Jestem zadowolony z mojego stylu gry w krykieta, bo coraz więcej czasu spędzam na boisku) - Weekly Telegraph (2002)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s park
parking
vt parkować

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

pArkn
1. Stadion It is the biggest football park in the state (To najwiekszy stadiom do futbolu w ca3ym stanie) - Student University of Tennessee (1999)
2. Boisko He sure us the best hitter on the park (To z pewnooci1 najlepszy pa3karz na boisku) - Student University of Alabama (1999) The Ligeritos play at a big grassy park called El Bosque (The Ligeritos graj1 na du?ym, trawiastym boisku, zwanym El Bosque) - New Yorker (2002)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARKOWY

PARK

REZERWAT

ŁOŻYSKO OSTRYG

PARKOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N park
V parkować

Wordnet angielsko-polski

(a lot where cars are parked)
parking
synonim: parking lot
synonim: car park
synonim: parking area

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

pieścić się, obejmować się (zwykle w samochodzie)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

parking

parkowanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

bot.,tech. park
~, ammunition - park amunicyjny
~, artillery - park artyleryjski
~, car; ~, motor vehicle - park samochodowy
~, national - park narodowy
~, ordnance - park artyleryjski, park uzbrojenia
~, pontoon - park pontonowy
~, tank - park czołgów
~, transport - park maszynowy

Słownik środowiska angielsko-polski

park m

Słownik techniczny angielsko-polski

parkować (samochody)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

When we park in a big parking lot, how do we remember where we parked our car?
Kiedy parkujemy na dużym parkingu, jak pamiętamy gdzie zostawiliśmy samochód?

TED

Instead of paying to keep your airplane in a hanger, park it in your garage.
Zamiast płacić za trzymanie samolotu w hangarze, parkujesz we własnym garażu.

TED

We leveraged that $10,000 seed grant more than 300 times into a $3 million park.
Ów początkowy grant w wysokości 10 tys. udało nam się pomnożyć 300-krotnie.

TED

In many Member States, there are not really sufficient safe parking areas.
W wielu państwach członkowskich tak na prawdę brakuje bezpiecznych parkingów.

statmt.org

So parking garages, buses, trains, they all operate within the same system.
I tak parkingi, autobusy i pociągi działają w ramach tego samego systemu.

TED

They met in town and drove out to Hatcliffe together, where he dropped her at home and went to park his pick-up truck.

www.guardian.co.uk

Start: National Trust Car park at Llanborth Farm.

www.guardian.co.uk

10am: Dr park Young-Ho, from the Korea Institute for National Unification, has said he believes the shelling is an attempt by North Korea to "turn this region into a conflict zone".

www.guardian.co.uk

Gomes and park are among four US citizens to have been released by North Korea in the past year.

www.guardian.co.uk

Happened to my daughter. She got hit in the park.
Moja córka uderzyła się w głowę na boisku.

You still got time to get me to the park?
Nadal ma pan czas, by zaprowadzić mnie do parku?

I live on the other side of the park half the time.
Przez połowę czasu mieszkam po drugiej stronie parku.

But you don't need a park to go for a walk.
Ale żeby wyjść na spacer nie potrzebujesz parku.

How are you going to meet anyone at a dog park?
A niby jak masz spotkać kogoś w psim parku?

I still don't understand why we had to park so far down the street.
Ciągle nie rozumiem dlaczego musimy zostawić samochód tak daleko

The park is a great place to come, to think and let everything out.
Park to świetne miejsce, żeby przyjść, pomyśleć i wszystko z siebie wyrzucić.

I feel like some old on the bank of a public park.
Czuję się jak jakaś staruszka na ławce w parku miejskim.

Let's go to the park so the girls can see us.
Jedźmy do parku, żeby dziewczyny mogły nas zobaczyć.

There was a park across the street of our house.
Po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko naszego domu, był park.

I work with them every day at the ball park.
Pracuję z nimi każdego dnia na stadionie.

I was supposed to leave him money in a park.
Miałam mu zostawić pieniądze w parku.

No, I was supposed to meet him at the park.
Miałem się z nim spotkać w parku.

I don't know if we could put that in a public park.
Nie wiem, czy możemy umieścić to w publicznym parku.

Look at what we have done to this park since we've been here.
Spójrzcie na to czego dokonałyśmy dla tego parku odkąd tu jesteśmy.

Where I come from, this is a walk in the park.
Tam skąd pochodzę, to jak spacer po parku. - Czyli skąd?

We were walking back from the park to her house.
Wracałyśmy z parku do jej domu.

These guys were in the park, either fighting or having sex.
Ci goście byli w parku, albo się bili, albo uprawiali seks.

Who was the girl in the park you were with yesterday?
Co to za dziewczyna, z którą byłeś wczoraj w parku?

The light was very beautiful in the park this morning.
Dziś rano w parku było piękne światło.

You know, this is the third year we've had to close the park early.
Wiesz, to już trzeci rok, w którym musimy zamykać park przed czasem.

So, what was the meeting about - in the park?
Co to było za spotkanie w tym parku?

Maybe we can stop at the park on the way home and play catch.
Moglibyśmy się zatrzymać po drodze w parku i pograć.

I'm just saying it might not be a walk in the park.
Mówię tylko, że to może nie być spacerek po parku.

I was thinking perhaps I'd take him to the park or beach.
Myślałem, że może zabrałbym go do parku albo na plażę.

I thought I'd park here so your dad doesn't see us.
Pomyślałem, że zaparkuję tutaj, to twój tata nas nie zobaczy.

How long will we be walking around this car park?
Jak długo jeszcze będziemy chodzić w kółko po tym parkingu?

There wasn't anybody at the park when you found him?
Nie było nikogo w parku, gdy go znalazłeś?

I went to the park this morning, and you weren't there.
Poszłam rano na stadion, a ciebie tam nie było.

Meet us for practice tomorrow, after school, in the park.
Spotakaj się z nami na treningu po szkole w parku

I'm saying the kid were never park with that guy.
Mówię, że pani i dziecka, nigdy nie było w tym parku z facetem.

I know why the water from your park is missing.
Wiem, czemu woda z Twojego parku wodnego zniknęła.

That place is so white, they don't even let our boys park the cars.
To miejsce jest tak białe, że nawet nie pozwalają naszym parkować samochodów.

I left a note under her door to meet me at the park tomorrow.
Zostawiłem jej notkę pod drzwiami żebyśmy się spotkali jutro w parku.

Too bad we're not young, so we could dance in the park.
Kiedy my byliśmy młodzi, mogliśmy... ...tańczyć na polach

We should go to the park and just run, huh?
Powinniśmy iść do parku i po prostu pobiegać, co Ty na to?

There are 5 houses in the park, one for each group of girls.
Widzisz, Iris, w parku jest 5 domów, jeden dla każdej grupy dziewczyn.

Because of a marine we found dead in central park.
Z powodu Marine, którego znaleźliśmy martwego w Central Park'u.

How the right design for a park can make people feel secure.
Jak dobrze zaprojektowany park sprawia, że ludzie czują się bezpieczni.

My daughter never would have gone to the park with some stranger.
Moja córka nigdy nie poszłaby do parku z jakimś nieznajomym.

This was a walk in the park compared to that.
To był spacer w parku w porównaniu do tego.

Rule number two: always remember where you park the follow car.
Zasada numer dwa: Zawsze pamiętać, gdzie zostawia się samochód ubezpieczający.

It was policy that you could park in the lot on your shift.
Była taka polityka, że możesz parkować na twojej zmianie.

We ever find out who killed Mommy in the park?
Dowiedzieliśmy się kto zabił mamusię w parku?

Told me to park illegally and wait in the car.
Kazał mi zaparkować na zakazie i czekać w wozie.

We don't even have enough money to be in a trailer park.
Nie mamy nawet dość pieniędzy, żeby być w parku dla przyczep.

I'm not letting you take him down the park with that thing.
Nie pozwolę Ci go zabrać z tym czymś.

All right, whatever's going on, can we just park it?
W porządku, cokolwiek się dzieje, możemy to zostawić?

But you just park your car back there and take this bridge.
Ale możesz zaparkować samochód tam, z tyłu, i przejść przez most.

Tomorrow your restaurant will be just one big car park.
Jutro twoja restauracja stanie się jednym wielkim parkingiem. - Niczym więcej.