Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Paryżanin/Paryżanka;

(Adjective) paryski;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Paryżanin
paryski

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj paryski
n paryżanin

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARYSKI

PARYŻANIN

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

ED: And then Embassy Row is actually a historical site, because in the Kymaerican story this is where the Parisian Diaspora started, where there embassy was.
Embassy Row to historyczne miejsce.

TED

She might have told some of my Parisian friends even.
Ona mogłaby nawet coś powiedzieć moim paryskim przyjaciołom.

We've got to make a Parisian out of you.
Musimy zrobić z ciebie paryżanina.

And most of them are dogs like Parisian girls.
I większość z nich to pasztety, jak Paryżanki.

Then we are on this typical Parisian back street.
A teraz jesteśmy w jednym z typowych paryskich zaułków.

But it's weird how it was so separated from mainstream Parisian society.
Ale to dziwne jak bardzo to jest odseparowane od całego społeczeństwa Paryża.

Then we'il see what the Parisian is made of.
Wtedy zobaczymy z czego zrobiona jest Paryżanka.

Either that or the ginger midget wore the same Parisian perfume.
lub też rudy karzeł używa tych samych paryskich perfum.

The Parisian, as you call her - Don't worry about her!
A Paryżanka, jak ją nazywasz - Nie martw się o nią!

She was this marvelous Parisian woman... who had such a wonderfully tragic life.
Była wyjątkową kobietą, paryżanką. Miała takie cudowne, tragiczne życie.

Dream to sing to swanky Parisian elite in smoky nightclub.
Chciałam śpiewać dla paryskiej elity w zadymionym nocnym klubie.

I'm a Parisian, I don't know this plant shit.
Jestem Paryżaninem i nie znam się na sprawach wsi, roślinach i całym tym gównie.

Been educated in the finest Parisian schools.
Po najlepszych paryskich szkołach.

Isn't this little Parisian dream a moveable feast?
Ten mały sen o Paryżu to święto ruchome.

All Parisian here is dead.
Tu wszyscy Paryżanie są martwi.

My Parisian audio diary, circa march 1983.
Mój paryski dziennik audio, circa marzec 1983.

Oh, very. Her mother was Parisian.
Bardzo dobrze Jej matka była Paryżanką

Charlotte Desmares was charming, an idolized actress, a Parisian darling.
Charlotte Desmares była uroczą, ubóstwianą aktorką, ukochaną Paryża.

The Antillais' network supplies mostly the Parisian region.
Grupa Mosquita zaopatruje głównie region paryski.

Doesn't that offend your refined Parisian sensibilities?
To nie obraża twojej paryskiej wrażliwości?

This is Parisian rice cake.
To paryskie ciastko ryżowe.

In Marseille we call that a Parisian.
W Marsylii to się nazywa paryżanin.

Genuine Parisian accent, it says.
Piszą, że to prawdziwy paryski zapach.

I'm Parisian by birth, Polish by heritage.
Jestem paryżanką z urodzenia, Polką przez koligacje rodzinne.

Sapphire earrings, Parisian perfume, cashmere sweaters.
Kolczyki z szafirami, francuskie perfumy, kaszmirowe swetry.

In 1791,a Parisian, Pierre Charles L'Enfant, was commissioned to design a city plan.
W 1791, Paryżanin, Pierre Charles L'Enfant, dostał zlecenie zaprojektowania planu miasta.

Parisian conditions are bound to be more robust,... ..more combative and certainly more cavalier.
Warunki paryskie na pewno będą bardziej krzepkie, bardziej wojownicze i z pewnością bardziej rycerskie.