Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) spieczony, spalony; spękany, spierzchnięty; wypalony, prażony, suchy, wysuszony, wyschnięty; spalony słońcem; spragniony;
i’m parched - zaschło mi w gardle, bardzo chce mi się pić;

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wysuszony, spieczony, wyschnięty, spierzchnięty, spragniony (napoju)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

spiekły

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SPIECZONY

WYSUSZONY

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

wysuszony
spierzchnięty
spragniony

Słownik internautów

spiekł
spieczony

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Or they'll suddenly become parched and/or hungry -- and often both -- and sprint off for a drink and some food.
Rozmówca odkryje kuzyna na drugim końcu sali i się oddali.

TED

Where we work in Aurangabad, the land is extraordinarily parched.
W Aurangabad, ziemia jest niezwykle sucha.

TED

And she sat beside the reapers, and they reached her parched grain, and she did eat, and was sufficed, and left thereof.
I usiadła przy żeńcach, i podał jej prażma, które jadła aż do sytości, i jeszcze jej zbyło.

Jesus Army

God setteth the solitary in families: He bringeth out the prisoners into prosperity; But the rebellious dwell in a parched land.
Ojcem jest sierót, i sędzią wdów, Bogiem w przybytku swym świętym.

Jesus Army

Therefore my people are gone into captivity for lack of knowledge; and their honorable men are famished, and their multitude are parched with thirst.
Przetoż w niewolę pójdzie lud mój, iż nie ma umiejętności; a zacni jego będą głodnymi, i pospólstwo jego wyschnie od pragnienia.

Jesus Army

Soon they are hopelessly lost in a vast and terrifying landscape, which looks like the parched surface of an alien planet, and in which there is no more drinking water.

www.guardian.co.uk

To the right is parched and dusty East Jerusalem, the Arab part of the city that is now dotted with Jewish settlements.

www.guardian.co.uk

The ground around us is dry and dusty, the parched earth scattered with goat droppings and chicken feathers.

www.guardian.co.uk

For too long I've been parched of thirst and unable to quench it.
Zbyt długo usycham z pragnienia, a nie mogę go ugasić!

Although I am a little parched.
Mimo, że jestem troszeczkę spragniony.

Refresh has been scientifically proven to retain moisture and alleviate parched, dry skin.
Odświeżanie zostało naukowo udowodnione.Zachowuje wilgoć i łagodzi wyschniętą skórę.

We've been parched for water.
Od wody będziemy wysuszeni.

Can't you see this parched landscape?
Czy nie widzisz tego spieczonego pejzażu?

It's a book about the parched lips... that once sang lullabies
To książka o spragnionych ustach... Które kiedyś spiewały kołysanki

Parched eyes scan the sky.
Wysuszone oczy bacznie obserwowały niebo.

Parched in exile Thirsty for your smile
Cierpiący z poranienia, spragniony twojego uśmiechu

Your throat is parched.
Twoje gardło jest wysuszone.

Like parched earth... I stand before you, Lord...
Jak wyschła ziemia, staję przed Tobą, Panie.

parched, dry skin. - Bit more aggrieved than that.
Spieczoną, suchą skórę.- Ten kawałek musisz bardziej zaakcentować.