Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna dur rzekomy, paradur, paratyfus;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

paratyfus

Nowoczesny słownik angielsko-polski

paradur

dur rzekomy

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

paradur m

paradurowy adj

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARATYFOIDALNY

PARATYFUSOWY

Wordnet angielsko-polski

(any of a variety of infectious intestinal diseases resembling typhoid fever)
dur rzekomy, paratyfus
synonim: paratyphoid fever