Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US), (zob.) paralyse

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

porażać vt, paraliżować vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

porażać, paraliżować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARALIŻOWAĆ

SPIORUNOWAĆ

SPARALIŻOWAĆ

PORAZIĆ

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is an insult to the unions to think that their only use is to paralyse.
Zniewagą dla związków byłoby twierdzenie, że potrafią wyłącznie paraliżować.

statmt.org

And here he is, paralyzed completely, unable to breathe and move, over this time journey.
Tutaj jest całkowicie sparaliżowany, nie może oddychać ani się poruszać.

TED

And you know, we have a society, a world, that is paralyzed by fear.
I wiecie, mamy społeczeństwo, świat, który jest sparaliżowany przez strach.

TED

Anybody who's paralyzed now has access to actually draw or communicate using only their eyes.
Każdy sparaliżowany ma dostęp by rysować, czy komunikować się za pomocą oczu.

TED

And in that moment my right arm went totally paralyzed by my side.
Patrzyłam na pierwszą z nich i pamiętałam dokładnie, jak wygląda moja własna.

TED

Sometimes my fear of things can almost paralyze me.
Nie można. Czasami strach mnie wręcz paraliżuje.

Just like one bite from this spider will paralyze you. For about eight hours.
A jedno ukąszenie tego pająka sparaliżuje cię... na jakieś 8 godzin.

We could paralyze her and get no useful information.
Możemy ją sparaliżować, i nie dostać żadnej użytecznej informacji.

Sometimes the perception is strong enough to paralyze.
Czasami percepcja jest tak silna, że potrafi sparaliżować.

To my signal, has orders to paralyze it.
Na mój sygnał macie obezwładnić tego Baska.

Aren't you afraid God will paralyze you if you lift that stone?
Nie boisz się, że Bóg cię sparaliżuje, jeśli spróbujesz rzucić ten kamień?

You paralyze me and pack me away?
Sparaliżujesz mnie i wyślesz gdzieś w kosmos?

What should we paralyze next?
Co powinniśmy sparaliżować następnego?

Scorpion venom is made to paralyze insects.
Jad skorpionów jest wydzielany w celu paraliżowania insektów.

But I don't, so I'll paralyze you.
A że nie mam, to was sparaliżuję.

This potion might paralyze me.
Ten napój może mnie sparaliżować.

They paralyze him.
Oni go paraliżują.

WeIl, I could try... but it could paralyze you.
Mogę spróbować, ale... ...to może się zakończyć paraliżem.

You're gonna want to paralyze her.
Musicie ją sparaliżować.