Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) parafina, nafta, olej parafinowy;

(Adjective) naftowy, olejowy;
paraffin heater - piecyk naftowy;
paraffin wax - parafina, wosk ziemny, stearyna;
paraffin oil - nafta, olej parafinowy; nafta;
paraffin oil - nafta, olej parafinowy; nafta;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(~ oil) nafta.
2.
(~ wax) parafina

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nafta, parafina, olej parafinowy
liquid ~ olej parafinowy, parafina ciekła

Nowoczesny słownik angielsko-polski

olejowy

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'p{r@fIn(też paraffin oil) n Nafta What is called 'paraffin' in the UK is the same liquid as 'kerosene' in the US (To, na co w Wielkiej Brytanii mówi się " olej naftowy" to ta sama ciecz, którą w USA nazywa się " naftą") - BBC Online Service (2001) Alam broke a window at his brother's house and poured paraffin through the opening, and set the fluid alight (Alam wybił szybę w domu swojego brata, przez otwór wlał naftę i podpalił ją) - Yorkshire Evening Post (2002)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

parafina f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s parafina

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bryt. (także paraffin oil - parafina
nafta
paraffin wax - stearyna

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARAFINOWY

NAFTOWY

PARAFINA

PARAFINOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

parafina
nafta

Wordnet angielsko-polski


1. (from crude petroleum
used for candles and for preservative or waterproof coatings)
parafina
synonim: paraffin wax

2. (a series of non-aromatic saturated hydrocarbons with the general formula CnH (2n+2) )
alkan: : synonim: methane series
synonim: alkane series
synonim: alkane
synonim: paraffin series

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

parafina
~, liquid - olej parafinowy

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

chem. parafina

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

50 60 years ago, Bernard Matthews was responsible for taking the business from 20 turkey eggs and a second-hand paraffin incubator to a successful and thriving multimillion pound company.

www.guardian.co.uk

They need paraffin and tinned food, enough for 300 men.
Potrzebują parafiny i konserw, wystarczająco dla 300 ludzi.

That guy eating with us is my pal, Dan Paraffin.
Ten facet który je jest moim kumplem, Dan Paraffin.

Best brown paper and paraffin oil, sir.
Najlepszy brązowy papier i olej parafinowy.

But that's worth more than paraffin.
Ale to jest warte więcej niż parafina.

Paraffin candles may contain carcinogens.
Parafinowa świeca może zawierać czynniki rakotwórcze.