Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda liść betelu, mieszanina betelowa;

(Verb) gotować w rondlu; układać się, klarować się; (z)robić ujęcie panoramiczne; (s)chlastać; przesunąć/przesuwać; zjechać/zjeżdżać, (s)krytykować; wypłukać/wypłukiwać, przepłukać/przepłukiwać;
pan out - technika dostarczać złota; potoczyć się, rozwinąć się; wyjść, udać się;
pan for gold - technika wypłukiwać złoto;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(kitchen utensils) garnek, rondelek
(frying ~) patelnia.
2.
(of scales) szala.
3.
(of water closet) muszla klozetowa.vt
1.
(colloq, criticize severely) krytykować, zjechać.
2.
(also to ~ out, wash gravel) wypłukiwać, przepłukiwać.~ cpds ~cake n C naleśnik
(US): to ~handle prosić o jałmużnę
~ lid n pokrywka na patelnię

vt robić ujęcie panoramiczne. vt (of camera) przesuwać (kamer)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

patelnia, szalka wagi, (US) forma do pieczenia
obracać kamerą w ślad za poruszającym się obiektem (TV, film), (pot.) krytykować
~ for gold wypłukiwać złotonośny piasek
~ out przebiegać, rozwijać się (o sytuacji, zdarzeniach)
lavatory ~ miska klozetowa
frying ~ patelnia

Nowoczesny słownik angielsko-polski

panoramowanie

facjata

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

p{nn Muszla klozetowa The pan was all sticky and smelly (Muszla klozetowa cała się kleiła i śmierdziała) - Student University College London (1999)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

zob. Primary Account Number

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

dotyczący całości

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

w złożeniach oznacza: ogólny, wszystko, całość

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s (także frying ~) patelnia
(także sauce ~) rondel

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

p{nn Forma (do pieczenia ciasta) They could quickly be removed from the pan (Można je było szybko odczepić od formy do pieczenia) - Time (1986) Grease 8" by 8" metal pan (Nasmarujcie tłuszczem formę do pieczenia o wymiarach 8 na 8 cali) - Good Housekeeping (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n garnek
(także frying pan - patelnia
(także sauce pan - rondel
vt pot. zjechać (skrytykować)
pot. (o sytuacji) układać się, klarować się

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MISKA

MISA

NIECKA

MUSZLA KLOZETOWA

PANEWKA U STRZELBY

PANEW [GEOL.]

PANEWKA [TECHN.]

KRA

BETEL

PŁUKAĆ ZŁOTODAJNY PIASEK

Wordnet angielsko-polski

patelnia
synonim: panful

Słownik internautów

rondel

Słownik astronomiczny aut. K. Czart, słownik udostępniony dzięki portalowi Astronomia.pl

Pan

Słownik audio-video Montevideo

panorama
panoramować
panchromatyczny [materiał]

panorama, obroty kamery w płaszczyźnie poziomej tj. pan, pionowej - tilt

panoramiczny, panorama

uję-cie z panoramą

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

twarz, morda, facjata

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

brytfanna

chwyt

garnek

patelnia

Szala

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. miska
~, drip - miska olejowa
~, oil - miska olejowa

Słownik techniczny angielsko-polski

1. miska f, panew m
2. mocny łupek

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is an essential process that must be conducted on a pan-European scale.
Jest to istotny proces, który musi zostać przeprowadzony na skalę ogólnoeuropejską.

statmt.org

Is it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?
Czy w kierunku wielokulturowej Europy, czy raczej w kierunku państwa panislamskiego?

statmt.org

(SK) Madam President, I believe we are discussing a pan-European issue here.
(SK) Pani Przewodnicząca! Uważam, że mówimy tu o kwestii paneuropejskiej.

statmt.org

The creation of a pan-European energy market is in the interests of all Europeans.
Stworzenie ogólnoeuropejskiego rynku energii jest w interesie wszystkich Europejczyków.

statmt.org

As you pan or zoom in the map, the overview map view changesaccordingly.
W trakcie przesuwania lub powiększania mapy widok mapy ogólnej odpowiednio się zmienia.

Google

Melt the butter with the sugar in a deep, heavy-based frying pan (of about 22cm in diameter, if you are using an ovenproof pan in which to bake the tart).

www.guardian.co.uk

Melt the butter in a deep, heavy-based pan and add the onion and leek.

www.guardian.co.uk

The parallels between Homo sapiens and pan troglodytes are deep and numerous, we now know - thanks to Goodall.

www.guardian.co.uk

There are other places where you might get a similar visual effect - the Bonneville salt flats in Utah, where world land-speed records are usually attempted and the Etosha salt pan in Namibia.

www.guardian.co.uk

I thought my world would be in politics, but that didn't pan out.
Myślałem że mój świat był w polityce ale się nie udało.

He wants me to be pan of his artistic process.
Chce mnie zaliczyć do procesu artystycznego.

Who went into the other world and stole Pan's children?
Kto był w innym świecie i wykradł mu dzieci?

If you want to pan, I can even to say why he switched.
Jeśli pan chce, to mogę nawet powiedzieć, dlaczego przeszedł.

Guess you could say that, well, he just didn't pan out.
Zgadnij, można powiedzieć, że dobrze, po prostu nie pan obecnie.

There was a dirty kitchen, a very old pan and a few other things.
Była tam brudna kuchnia, bardzo stary garnek i kilka innych rzeczy.

You want to know why I hit myself with a frying pan?
Chcesz wiedzieć dlaczego uderzam siebie z patelnią?

Because I thought it had been cooked in that old pan.
Myślałam, że było ugotowane w tym starym garnku.

Your mother wants her roasting pan back when you're done playing with it.
Twoja matka chce jej patelnie z powrotem jak się skończysz nią bawić.

I can't believe this, my relationship's going down the pan because of faulty technology.
Nie mogę w to uwierzyć, mój związek się kończy z powodu błędu w technologii.

I can boil a very hot pan, steam it open.
Mogę nagotować wody, otworzymy parą. Nikt się nigdy nie dowie.

This would simply mean jumping out of the frying pan into the fire.
Może to oznaczać zwykły skok z deszczu pod rynnę.

He used to take a frying pan and just put cheese in it.
Brał patelnie i po prostu kładł na niej ser.

Hook us up with a little excitement, but it didn't pan out.
Złapało nas, z małym podekscytowaniem, ale się nie opłacało.

Maybe even bring them here to pan for gold.
Może przywieźlibyśmy ich tutaj, aby poszukali złota.

Peter Pan decides to grow up and finds there's no place to land.
Piotruś Pan decyduje się wydorośleć i okazuje się, że nie ma gdzie lądować.

Most of the proposals need not be discussed at all, so it is nothing more than a flash in the pan.
Większości propozycji nie trzeba w ogóle omawiać, gdyż nie są niczym innym jak tylko słomianym zapałem.

But that was more special, to be a pan'.
Ale to było bardziej wyjątkowe, bycie częścią.

I call it being a frozen steak in a burning pan.
Jestem jak zimny befsztyk, rzucony na gorącą patelnię.

Out in that frying pan, everybody starts pointing their gun but me.
Nagle, na tej patelni, wszyscy wyciągają pistolety oprócz mnie.

Why did they put it on a frying pan?
Dlaczego umieścili to na patelni?

I'm sorry I traded your whip for a frying pan.
Przepraszam, że zamieniłam twój bicz na tę patelnię.

Cab come in recently with a broken oil pan?
Jakaś taksówka miała ostatnio pękniętą miskę olejową?

I'll meet you at Pan Am in 40 minutes.
Dobra 300. Spotkajmy się na lotnisku za 40 minut.

Cook like you walk and I'd lick your pan clean
Gotuj tak jak chodzisz, a wyliżę ci garnek do czysta.

Neil biffed himself in the face with a frying pan!
Neil dosunął pięścią sobie w twarzy z patelnią!

Not to kill Pan when I had the chance.
Nie zabiłem Piotrusia gdy miałem okazję! Co ja zrobiłem?

Our domestic routes alone are worth more than twice Pan Am.
Same nasze połączenia krajowe są warte dwa razy więcej niż Pan Am!

You want to dance my way at the Pan Pacifics?
Chcesz tańczyć w moim stylu na Pan Pacifics? Tak.

Lord Pan. I've come here not expecting to leave alive.
Lordzie Pan, przyszedłem tu nie oczekując, że odjadę żywy.

We don't have a single pot or pan.
Nie mamy żadnego garnka, ani patelni.

Pan Am will have a ticket for you.
Pan Am ma już bilet dla Ciebie.

Pan is so lucky to be untroubled by them.
Piotruś jest taki szczęśliwy że nie jest nimi trapiony.

You will see what 's for dinner... two of them, cooking in the pan.
Zobaczysz co będzie na kolację... dwoje ich smażących się na patelni.

We are not stopping to see the world's largest non-stick frying pan.
Nie będziemy się zatrzymywać by oglądać największą na świecie smażalnię.

That'd be taking him from the frying pan and throwing him into the fire.
To byłoby dla niego jak wzięcie z gorącej patelni i wrzucenie do ognia.

Pour a pan of water over his head.
Wylej mu garnek wody na głowę.

Where the Pan American highway ends and the jungle begins.
Tu kończy się szlak Pan American i zaczyna dżungla.

No girlfriend in the shadows with a frying pan?
Żadna dziewczyna w ciemnościach ze smażąca patelnią?

We do not want it to be a flash in the pan, but to have proper follow-up and a future for the countries we visit.
Nie chcemy, żeby był to słomiany zapał, ale chcemy mieć odpowiedni program i przyszłość dla państw, które odwiedzamy.

Yolanda, baby, you look so fine in your little Peter Pan outfit.
Yolanda, baby, wyglądasz tak świetnie w twoim małym Peter Pan stroju.

Out of the frying pan into the fire?
Z z patelnia do ognia?

Lord Pan knows nothing about commanding an army.
Lord Pan niczego nie wie o dowodzeniu armią.

Hoping to order him home to testify against Pan Mei.
Ma nadzieję sprowadzić go do domu, aby świadczył przeciwko Panu Mei.

An extra-big oil pan that'il cut the wind underneath you.
Ogromną miskę olejową, która odetnie powietrze pod tobą.

Look, we came here to see David Lo Pan, all right?
Przyszliśmy tu spotkać się z Davidem Lo Pan.

My new obsession is you, not dear Peter Pan or his whereabouts.
Moją nową obsesją jesteś Ty, a nie drogi Piotruś Pan ani jego miejsce pobytu.

Well, I have this very special fancy pan, if I can find it.
No cóż, miałam gdzieś taką bajerancką patelnię, jeśli uda mi sie ją znaleźć.

What happens shows it wasn't Pan Bao's fate to be my husband.
To, co się stało, pokazuje, że przeznaczeniem Pan Bao nie było zostanie moim mężem.

There was a boy named Peter Pan... who decided not to grow up.
Był sobie chłopiec który nazywał się Piotruś Pan... który zdecydował iż nigdy nie dorośnie.