Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) blady; bezbarwny; źle wyglądający;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj blady, bezbarwny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

blady, źle wyglądający

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

blady adj

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj blady

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BLADY

Wordnet angielsko-polski

(abnormally deficient in color as suggesting physical or emotional distress
"the pallid face of the invalid"
"her wan face suddenly flushed")
blady
synonim: pale
synonim: wan

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bezbarwny

Przykłady użycia

Under the studio lights, he can seem - with his spectral white hair, pallid skin, cool eyes, and expansive forehead - like a rail-thin being who has rocketed to Earth to deliver humanity some hidden truth.

www.guardian.co.uk

So pale was the moonlight it could not shroud the pallid lake.
Księżyc był tak blady... ...że nie był w stanie oświetlić jeziora.

Its little smoke, in pallid moonshine, died
Jego mały dym, w bladym świetle księżyca, umarł

Hence your pallid complexion.
Stąd ta twoja blada cera.