Słownik polsko-angielski

anat. finger
~ Boży - przen. God's finger
~ spustowy - pot. trigger finger
~ wskazujący - index finger, forefinger
~ wyprostowany - straight finger, extended finger
~ zgięty - curled finger

Wordnet polsko-angielski

(the length of breadth of a finger used as a linear measure)
finger, fingerbreadth, finger's breadth, digit

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(u ręki, nie dot. kciuka) finger, digit
(kciuk) thumb, digit
(u nogi) toe
mały ~ little finger
~ serdeczny ring finger
~ środkowy middle finger
~ wskazujący index finger, forefinger
duży ~ u nogi~big toe
koniuszek ~lca fingertip
odcisk ~lca (linie papilarne) fingerprint
wykonywać odcisk ~lca to fingerprint
dotykać ~lcami to finger
nie ruszyć ~lcem w bucie not to lift/to raise a finger
maczać we wszystkim ~lce to have a finger in every pie
mieć coś w małym ~lcu to have sth at one's fingertips
wskazać kogoś ~lcem to point a finger at sb
patrzyć na coś przez ~lce to turn a blind eye on sb
chodzić na ~lcach to tiptoe
patrzenie przez ~lce connivance

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C 1. (u ręki) finger: mały ~ little finger; (colloq) pinkie; pinky; ~ serdeczny ring finger; ~ środkowy middle finger; ~ wskazujący index finger; forefinger; pokazywać coś ~cem to point a finger at sth; (fig, colloq) : nie kiwnąć/ruszyć ~cem not to lift/raise a finger; (fig) : patrzeć na coś przez ~ce to turn a blind eye on/to sth; (fig) : mieć coś w małym ~cu to know sth inside out; znać coś jak swoje pięć ~ców to know sth like the back of one's hand; (fig) : wyssać coś z ~ca to fabricate; to concoct sth; (fig) : maczać w czymś ~ce to have a hand in sth; ~ce lizać! delicious!, yummy!; (fig) : owijać sobie kogoś dookoła ~ca to twist sb round one's little finger. 2. (u nogi) toe: wielki ~ big toe; chodzić na ~cach to tiptoe

Słownik medyczny polsko-angielskiIwona Kienzler

dactyl n, digit n, finger n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski2011 r., Anna Słomczewska

finger, toe, digit

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FINGER

TOE

DIGIT

Wojskowy słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m finger; (u nogi) toe

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski2005, Krzysztof Czekierda

anat. finger