Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) otaczać palikami, ogradzać; blednąć, zblednąć, poblednąć, blaknąć; wybielić, uczynić bladym;

(Adjective) jasny; blady, pobladły; jasna;
pale ale - jasne piwo;
pale blue - jasnoniebieski, bladoniebieski;
pale imitation - nędzna/marna imitacja;
pale faced - pobladły, zbladły;
grow pale - zblednąć, poblednąć;
pale green - jasnozielony, bladozielony;

(Noun) palik, kołek, słup, pal; sztacheta; ogrodzenie; odgrodzony obszar; granica, zakres;
beyond the pale - nie do przyjęcia; bez sensu;
beside pale - schodzić na dalszy plan;
pale of settlement - historia granica zasiedlenia;
english pale - historia część Irlandii pod władzą brytyjską;
beside pale - schodzić na dalszy plan;
pale of settlement - historia granica zasiedlenia;
english pale - historia część Irlandii pod władzą brytyjską;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (boundary) granica
(fig): her conduct puts her beyond the ~jej zachowanie jest nie do przyjęcia
(hist): ~ of settlement granica zasiedlenia

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sztacheta
blady, jasny
blednąć
beyond/outside the ~ nie do przyjęcia

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

blady adj

blednąć vi

Wielki słownik medyczny angielsko-polski2011 r., Anna Słomczewska

blady, blednąć

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj blady
to turn ~ zblednąć
vi blednąć

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - n pal
granica
zakres
beyond the pale - nie do przyjęcia
bez sensu

2. - adj blady
to turn pale - blednąć
vi blednąć

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WYBLAKŁY

PAL

GRANICA

NAWIAS

BLEDNĄĆ

WYBLEDNĄĆ

BLEDNĄĆ PRZY CZYMŚ

ZBLEDNĄĆ

BLAKNĄĆ

MIERZCHNĄĆ

POGASNĄĆ

JAŚNIEĆ

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

blady
jasny
wątły

Wordnet angielsko-polski


1. (abnormally deficient in color as suggesting physical or emotional distress
"the pallid face of the invalid"
"her wan face suddenly flushed")
blady
synonim: pallid
synonim: wan

2. (very light colored
highly diluted with white
"pale seagreen"
"pale blue eyes")
blady: :

Słownik internautów

blady

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

pal
granica
[ [the Pale] ] hist. granica osadnictwa żydowskiego w Rosji

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ogrodzenie

ogrodzić

płot

słaby

sztacheta

zakres

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pal; hist.,polit. Pale - granica osadnictwa Żydów; kordon

adj. blady

Słownik techniczny angielsko-polski

pal m, sztacheta f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I am afraid to say that the Lisbon Treaty is a pale shadow of our Magna Carta.
Obawiam się, że traktat lizboński to ledwie słabiutkie echo naszej Magna Carta.

statmt.org

Now, if you think you see some pale yellow -- I'll run this a few more times.
Jeżeli myślicie, że widzicie trochę bladego żółtego… Puszczę to jeszcze kilka razy.

TED

Looking pale and anxious, Amanda Knox arrived in court today at the start of the biggest gamble of her young life: an appeal against her conviction for the murder of her British flatmate, Meredith Kercher, that could see her freed from jail, or condemned to a life sentence.

www.guardian.co.uk

Scatter the crumble over the apples and bake for 30-40 minutes, until the topping is pale golden and the apples are bubbling.

www.guardian.co.uk

But her exploits pale in comparison with those of Jim Shekhdar, a Briton who had to be rescued twice while trying to row solo from Queensland to Cape Town in 2003.

www.guardian.co.uk

Still, the young rebels swarm into mainstream culture like immigrants fresh off the boat, using broken English to purchase movie tickets and porn rags, rolling up the sleeves of their white shirts to reveal skin pale from lack of exposure.

www.guardian.co.uk

And we have no idea how he got down there? He's so pale.
I nie mamy bladego pojęcia jak się tam znalazł?

Just a scream in the night and then found there, pale as death.
W nocy słychać było ich krzyki a rankiem znaleźliśmy ciała blade jak śmierć.

You are getting pale like Death vanishing before my eyes.
Robisz się blada jak śmierć, nikniesz mi z oczu.

I don't know this one, but he looks pale, too.
Tego nie znam, ale też wygląda na mięczaka.

Well, the guy she was with, He looked real pale and skinny.
Ten facet, z którym siedziała, był bardzo blady i wychudzony.

If only you were not a pale reflection from my mothers heart.
Gdybyś nie była jedynie słabym odbiciem serca mojej matki...

You're going home for the summer to get a tan on your pale tail.
Jedziesz do domu na lato. Żeby złapać trochę opalenizny.

This day, we walk along with death, and laugh at its pale spectre.
Nie wierzę. Tego dnia pójdziemy ze śmiercią, śmiejąc się jej w blade lica.

Just because he told the truth. You look a little pale, Doctor.
Właśnie ponieważ on powiedział prawdę. wyglądasz na trochę pala, Doktora.

There's just the two of us and it's kinda pale.
Będzie nas tylko dwoje a tu jest trochę blado.

You are both too pale to go to Africa!
Jesteście za bladzi, żeby jechać do Afryki.

You look a little pale, but you're all right.
Jesteś trochę blady ale wszystko w porządku.

An environmental disaster would make our current economic problems pale into insignificance.
Nasze obecne problemy gospodarcze byłyby niczym wobec katastrofy ekologicznej.

Your mother wanted to breast feed you but she was too pale and delicate.
Tu? Twoja matka chciała karmić cię piersią ale była zbyt blada i wątła.

She was about seventy, with white hair, pale eyes, very thick glasses.
Miała około 70 lat, białe włosy, blade oczy, bardzo grube okulary.

How can we believe a man with eyes as pale as yours?
Jak możemy uwierzyć człowiekowi z oczami tak jasnymi jak twoje?

And my squad's looking a little pale these days.
A moja drużyna wygląda trochę słabo przez te dni.

And pale eyes that are usually more light sensitive.
I jasne oczy, zazwyczaj bardziej wrażliwe na światło.

I'm 147 pounds of pale skin and fragile bone, okay?
Jest ze mnie tylko 66 kg bladej skóry i kruchych kości, ok?

I have no concept of pale, what happens here.
Nie mam bladego pojęcia, co się tu wydarzy.

And are you beautiful and pale, with yellow hair, like her?
Czy jesteś piękna i blada? Z blond włosami, jak twa matka.

Quite pale, as you can see, but very thick.
Dość bladą, jak widać, ale bardzo grubą.

You see how pale and thin that sky is?
Widzisz, jakie to niebo jest blade i cienkie?

I'd just live there, all pale and mysterious, huge tragic artist.
Żyłabym tam, cała blada i tajemnicza, wielka tragiczna artystka.

Adelle, these flowers are a pale comparison to you, love Bob.
Adelle, te kwiaty bledną przy twoim pięknie. Kocham Cię. Bob.

She had long brown hair, thin, pale skin. She's taller, though.
Miała długie, brązowe włosy była szczupła, bardzo szczupła, ale nieco wyższa.

To know pale shadow of the love that you felt for her...
Poznać chociaż cień miłości, którą czułeś do niej...

Let the moonlight be made pale by your presence.
Niech księżyc zblednie w waszej obecności.

Yeah, very pale, no hair, and hangs out in cemeteries.
Tak, jest blady, nie ma włosów, i lubi chodzić na cmentarz.

It's the kind of name that thinks you're a pale, ugly loser.
To takie imię, które myśli, że jesteś białą, paskudną pokraką.

Of course, the matter of fingerprinting is something which, I believe, goes beyond the pale.
Oczywiście kwestia pobierania odcisków palców jest nie do przyjęcia.

I think it's his blood pressure, he's so pale.
Myślę, że jest taki blady z powodu ciśnienia.

Then I'll put on my pale blue pants and my sandals.
Potem założę moje jasnoniebieskie spodnie i sandały.

Your skin is pale white and ice-cold. Your eyes change color.
Twoja skóra jest blada i lodowata. Twoje oczy zmieniają kolor.

The only words that fit are too pale because the images are so vibrant.
Jedyne słowa, których mógłbym użyć, są zbyt słabe ponieważ obrazy są tak żywe.

Jules was pale, silent, unsure of himself, and more handsome.
Jules był blady, cichy, niezbyt pewny siebie i jeszcze bardziej przystojny.

Seriously, I can't be pale when ski season starts.
Poważnie, nie mogę być blady kiedy sezon narciarski się zaczyna.

And you'd be beautiful and pale, and look too much like her.
I będziesz piękna i blada. I wyglądać zbytnio jak ona.

It's stronger than pale pink and it ages well.
Jest ładniejszy niż łososiowy. I nie blednie z upływem czasu.

Master, you look pale, something must have happened.
Mistrzu, strasznie zbladłeś, coś się musiało stać.

Your sense of freedom is as pale as your skin.
Twoje poczucie wolności jest równie blade jak twoja skóra.

But in reality I was a fat, pale kid from Poughkeepsie.
Być większym niż ktokolwiek Ale w rzeczywistości. byłem małym grubym dzieciakiem z Poughkeepsie

Do you think I look pale and wasted?
Myślisz, że wyglądam blada i zniszczona?

Ride out like death, on a pale horse.
Jedź jak śmierć, na bladnym koniu.

Had enough? You wouldn't happen to have a pale ale on tap, would you?
Miał wystarczająco? nie zdarzałbyś się, by mieć blade piwo z beczki, zrobiłbyś to?

These are tragic figures but they pale into insignificance compared to the death toll on our roads.
To tragiczne liczby, ale niewiele znaczące w porównaniu do śmiertelnego żniwa, jakie zbierają nasze drogi.

Pale she was, listless; And soft to the touch.
Była blada, apatyczna; Miękka w dotyku.

Something's wrong, I know it ! He was so pale.
Coś było z nim nie tak, wiem to.

You are so pale Would you like an aspirin?
Jesteś taki blady. Chcesz aspirynę?

So pale was the moonlight it could not shroud the pallid lake.
Księżyc był tak blady... ...że nie był w stanie oświetlić jeziora.