Słownik polsko-angielski

hist. palatinate

Wordnet polsko-angielski

(a territory under the jurisdiction of a count palatine)
palatinate

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

palatinate

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

hist. palatinate