Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pogaństwo;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U pogaństwo

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

poganizm

Wordnet angielsko-polski

(any of various religions other than Christianity or Judaism or Islamism)
pogaństwo, poganizm
synonim: pagan religion
synonim: heathenism

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

pogaństwo

Słownik religii angielsko-polski

pogaństwo n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Mazzei said the tomb was built by a noblewoman as Rome was switching from paganism to Christianity.

www.guardian.co.uk