Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna onkogeneza, powstawanie nowotworów;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nowotworzenie

kancerogeneza

karcynogeneza

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

onkogeneza f, powstawanie nowotworów