Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Olympia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ancient Olympia is part of the world's cultural heritage.
Starożytna Olimpia jest częścią światowego dziedzictwa kulturowego.

statmt.org

Ancient Olympia is the cradle of civilisation.
Starożytna Olimpia jest kolebką cywilizacji.

statmt.org

It was agonising to watch the salvage of the Ancient Olympia museum and the archaeological site of the first Olympic Games.
Byłem bardzo przejęty oglądając akcję ratowania muzeum Starożytnej Olimpii i stanowiska archeologicznego pierwszych igrzysk olimpijskich.

statmt.org

The Olympic flag and the sacred flame of ancient Olympia will hold the ideal position among the things that separate us, but also, above all, among the things that unite us.
Flaga olimpijska i święty ogień ze starożytnej Olimpii nadal zajmują doskonałą pozycję wśród rzeczy, które nas dzielą, ale przede wszystkim wśród rzeczy, które nas łączą.

statmt.org

Ladies and gentlemen, on 3 November 1793, 218 years ago, Olympia de Gouges was beheaded in Europe because she drafted a declaration of the rights of women and female citizens.
Panie i Panowie! 3 listopada 1793 roku, 218 lat temu w Europie ścięto Olympię de Gouges za to, że przygotowała deklarację praw kobiety i obywatelki.

statmt.org

Your sister has a beautiful home in Olympia, very nice spare room.
Twoja siostra ma piękny dom w Olympii, bardzo fajny pokój gościnny.

Just heal me enough so I may leave Olympia and find better treatment.
Po prostu ulecz mnie na tyle bym mogła opuścić Olimpię i znaleźć lepszą opiekę.

Ancient Olympia is part of the world's cultural heritage.
Starożytna Olimpia jest częścią światowego dziedzictwa kulturowego.

I hear you're working the double homicide at The Olympia.
Słyszałem, że pracujesz nad sprawą podwójnego zabójstwa w Olympia.

Olympia convinced me. I want to meet him.
Olimpia przekonała mnie, żebym się z nim spotkał.

Any idea where he might be? Olympia's, maybe?
Nie wiesz, gdzie może być? - Może jest z Olimpią?

Olympia, you wouldn't happen to know Where I might find Apollo?
Olimpia, nie wiesz przypadkiem, gdzie mogę znaleźć Apollo?

He's living somewhere in section D5 of Olympia.
Mieszka gdzieś w sekcji D5 Olimpii.

Ancient Olympia is the cradle of civilisation.
Starożytna Olimpia jest kolebką cywilizacji.

When Arnold was 33 he'd already won the Mr. Olympia seven times.
Kiedy Arnold miał 33 lata był już siedmiokrotnym zwycięzcą Mr. Olympia.

I'll see you in Olympia.
Z tobą spotkam się w Olimpii!

Jarod, his parole office is in Olympia Fields.
Jaroda, jego biuro słowa honoru jest w Olimpia Polach.

Best wishes from Olympia!
Najlepsze życzenia od Olympia !

He said something about Olympia and Neptune's Trident.
Mówił coś o Olimpie i trójzębie Neptuna.

Hello - This is Dahlia, Olympia
To Dahlia... Olimpia...

Delphi, Athens, Olympia.
Delphi, Ateny, Olympia.

It was agonising to watch the salvage of the Ancient Olympia museum and the archaeological site of the first Olympic Games.
Byłem bardzo przejęty oglądając akcję ratowania muzeum Starożytnej Olimpii i stanowiska archeologicznego pierwszych igrzysk olimpijskich.

This is Dahlia, Olympia, Diana, Athena, Pandora, Jason, Achilles.
To jest Dalia, Olympia, Diana, Atena, Pandora, Jason i Achilles.

Ladies and gentlemen, on 3 November 1793, 218 years ago, Olympia de Gouges was beheaded in Europe because she drafted a declaration of the rights of women and female citizens.
Panie i Panowie! 3 listopada 1793 roku, 218 lat temu w Europie ścięto Olympię de Gouges za to, że przygotowała deklarację praw kobiety i obywatelki.

A special part of the plan concerns landscape regeneration at the Olympia archaeological site, which, together with the ancient stadium, museum and other buildings, has been saved through the superhuman efforts of the fire-fighters.
Szczególną część planu stanowi rekonstrukcja krajobrazu stanowiska archeologicznego w Olimpii, które wraz ze starożytnym stadionem, muzeum i innymi budynkami zostało ocalone dzięki nadludzkiemu wysiłkowi strażaków.