Słownik polsko-angielski

adj. cleaned; purified; treated; (pozbawiony) clear; hutn. refined
~ z min - adj. cleared of mines
~ z sił nieprzyjaciela - adj. clear of the enemy

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

refined, fine

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

purified adj., rectified adj

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

cleaned
purifies
refined

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FINE

CIRCUMCISED

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. cleaned
purified

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

cleanedpurifieddepollutedinż san. treated

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cleaned

cleansed

cleared

purified

refined