Słownik polsko-angielski

adj. zinc-plated

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

galvanized
blacha ~na galvanized sheet