Wordnet polsko-angielski

(intended or adapted to afford protection of some kind
"a protective covering"
"the use of protective masks and equipment"
"protective coatings"
"kept the drunken sailor in protective custody"
"animals with protective coloring"
"protective tariffs")
protective
synonim: obronny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

protective, preventive
bariera ~na guard rail
(na szosie) crash barrier, cushion
poręcz ~na guard rail
rękawica ~na gauntlet
cło ~ne protective/prohibitive tariff
barwy ~ne protective colouring, camouflage
znak ~ trademark (™)
czas ~ (zakaz polowania) close season
kask/hełm ~ crash helmet
odzież/ubranie ~ne protective clothing

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj protective: okulary ~e goggles; (zool) : barwy ~e protective colouring; okres ~ (w łowiectwie) close season

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj protective
okres ochronny - (dla zwierząt) close(d) season
barwa ochronna - protective colo(u)ring

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. protective
2. preservative
3. safeguarding cła ~e protective duties

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. 1. protective 2. protecting 3. preservative 4. safeguarding cła ~e protective duties czas ~y close time season odzież ~a protective clothing urządzenia ~e protective device, safety device

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRESERVATIVE

PREVENTIVE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

1. protective 2. protecting 3. preservative 4. safeguarding

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj protective; u-biór ~y, odzież ~a protective clothing

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj. protective
preventive

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

adj. preventiveprotective

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

firebreak

prohibitive

retardant