Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

both

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

(obydwie) num both

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

zob.
oba -