Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bridegroom

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m lit. bridegroom

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

spouse
bridegroom