Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bride

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f lit. bride

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

bride; spouse