Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

obligatory, mandatory

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj form. obligatory, mandatory

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

compulsory

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. obligatory

Nowoczesny słownik polsko-angielski

mandatory