Wordnet polsko-angielski

(a verbal commitment by one person to another agreeing to do (or not to do) something in the future)
promise
synonim: przyrzeczenie
synonim: zobowiązanie
synonim: zapewnienie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

promise
luka między ~mi a rzeczywistością credibility gap
solenna ~ zeznawania prawdy (praw.) affirmation
niedotrzymanie ~cy breach of promise
dotrzymać ~cy to keep a promise

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C promise

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

promise, pledge~ korzyści majątkowej lub osobistej - promise of financial or personal profit

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

promise ~a wysokich zarobków składać ~ę to keep a promise

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f promise ~a wysokich zarobków dotrzymać ~y to keep one’s promise nie dotrzymać ~y to break one’s promise

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ENGAGEMENT

UNDERTAKING

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f promise
dotrzymać ~y keep the promise

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

promise

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

troth