Słownik polsko-angielski

adj. present
~ stale - ever-present

Wordnet polsko-angielski

(occurring in or belonging to the present time
"current events"
"the current topic"
"current negotiations"
"current psychoanalytic theories"
"the ship's current position")
current
synonim: aktualny

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

present
(aktualny, istniejący) current, existing
(aktualny zdobywca nagrody, mistrz itp.) reigning
(aktualny członek parlamentu) sitting member
być ~ym to be present
(uczestniczyć) to attend
(zwrot w przemówieniach) z wyłączeniem ~ych present company excepted
w chwili ~nej at present, at the present moment
~ mistrz świata reigning champion/world cup winner

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj 1. (będący na miejscu) present: być ~m to be present (at) ; attend. 2. (teraźniejszy) present; current: w chwili ~ej at present.pl ~ithose present

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

present, attending, current, up to date~ być - to attend, to assist~ na przesłuchaniu - to attend a hearing~ na zebraniu - to attend a meeting~ na całej rozprawie - present through the trial~ przepisy powinny być zharmonizowane - the current provisions should be harmonised~ stawka - going rate~ w obecnym stanie - in statu quo, in the current state

Słownik finansowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

present, current ~a cena present price ~a stawka going rate

Słownik medyczny polsko-angielskiIwona Kienzler

present adj

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRESENT

INHERENT

PREVALENT

Wojskowy słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj present
być ~m na zebraniu attend a meeting

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski2005, Krzysztof Czekierda

adj. present

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

assist

attend

attendant

attending

current

preset

reigning