Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

both

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

(~j, obie) num both: obiema rękami with both hands

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

num both

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

obaj, obie, oboje num both