Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) futro z nutrii; biologia nutria;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nutria

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NUTRIA

NUTRIE (FUTRO)

FUTRO BOBROSZCZURA

Wordnet angielsko-polski

(aquatic South American rodent resembling a small beaver
bred for its fur)
nutria
synonim: coypu
synonim: Myocastor coypus

Słownik środowiska angielsko-polski

nutria f zool.