Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) neuralgia, newralgia, nerwoból;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U newralgia
nerwoból

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nerwoból

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

nerwoból m, neuralgia f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

nerwoból, neuralgia

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Ból nerwowy

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n med. neuralgia, nerwoból

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NEWRALGIA [MED.]

NERWOBÓL [MED.]

RWA [MED.]

Wordnet angielsko-polski

(acute spasmodic pain along the course of one or more nerves)
nerwoból, newralgia, neuralgia
synonim: neuralgy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

newralgia