Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ciasnota poglądów, ciasnota umysłowa, ograniczoność;

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MAŁOSTKOWOŚĆ

FILISTERSTWO

CIASNOTA

ZAŚCIANKOWOŚĆ

Wordnet angielsko-polski

(an inclination to criticize opposing opinions or shocking behavior)
ciasnota, ograniczoność, ciasność
synonim: narrowness

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

ograniczenie umysłowe
ciasnota umysłowa