Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda narcyz;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

narcyz

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

bot. narcyz

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bot. narcyz

Słownik środowiska angielsko-polski

narcyz m bot.

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Salute them of the [household] of Narcissus, that are in the Lord.
Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyssowego, tych, którzy są w Panu.

Jesus Army

That goes for you too, Narcissus.
Do ciebie też to się odnosi, Narcyzie.

My Narcissus could not dance.
Mój Narcyz nie umiał tańczyć.

I may not be Narcissus. But may I dance with Echo?
Może nie jestem Narcyzem, ale mogę zatańczyć z Echo?

What happened to Shon Ji-Hye, codename 'Black Narcissus'?
Co się stało z Shon Ji-Hye, pseudonim 'Czarny Narcyz'?