Słownik techniczny angielsko-polski

drapanie (tkaniny) n