Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) naftalina; chemia naftalen;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n naftalina

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

naftalen m

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NAFTALINOWY

NAFTALENOWY

NAFTALINA

NAFTALEN [CHEM.]

Wordnet angielsko-polski

(a white crystalline strong-smelling hydrocarbon made from coal tar or petroleum and used in organic synthesis and as a fumigant in mothballs)
naftalen

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

naftalen

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chem. naftalen