Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) militarny napalmowy;

(Verb) militarny atakować napalmem, używać napalmu;

(Noun) militarny napalm;
napalm bomb - militarny bomba napalmowa;
napalm burns - militarny poparzenia napalmem;
napalm burns - militarny poparzenia napalmem;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n napalm

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

napalm
używać napalmu

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s napalm
adj napalmowy
~ bomb bomba napalmowa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NAPALMOWY

Wordnet angielsko-polski

(gasoline jelled with aluminum soaps
highly incendiary liquid used in fire bombs and flamethrowers)
napalm

Słownik internautów

napalm

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mat.wyb. napalm

Słownik techniczny angielsko-polski

napalm, mieszanina soli glinowych kwasów organicznych

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And what you see here is, you see a little bit of crude oil, you see some ice cubes, and you see two sandwich baggies of napalm.
Tutaj widać odrobinę ropy naftowej, trochę kostek lodu i dwa woreczki śniadaniowe pełne napalmu.

TED

I thought napalm was only in the event of war.
Myślałem, że napalm jest używany tylko w trakcie wojny.

They need napalm in the tree line, Can you put it down there?
Chłopaki potrzebują napalmu na linii drzew. Możecie go zrzucić?

So you dropped napalm on my relationship without even getting your hands dirty.
Więc zrzuciłaś napalm na mój związek i nawet nie pobrudziłaś sobie przy tym rąk.

Who likes being forced out of his home with bayonet and napalm?
Kto lubi być wyrzucany z domu za pomocą bagnetu i napalmu?

We used so much napalm, and burnt the grass and the trees.
Użyliśmy tak dużo napalmu, że wypaliliśmy całą trawę i drzewa.

We're the best of the best. We drink napalm and piss fire.
Pijemy napalm i odlewamy się ogniem. zawsze wierni.

A little spackling and some napalm, this place would make a nice mausoleum.
Trochę napalmu i będzie z tego miejsca niezłe mausoleum.

Sure, and napalm gets out red wine.
Pewnie. A napalm wywabia plamy z czerwonego wina.

Waves are getting blown out by napalm.
Fale są słabe przez ten napalm.

Remember what happened to the napalm canister?
Pamiętasz co się stało z kanistrem z napalmem?

Shields trigger the napalm, oil and smoke.
Tarcze dają napalm, olej i dym.

Great, for a walking napalm strike.
Jak na chodzącą bombę napalmową - świetnie.

Napalm on the first floor.
Napalm na pierwsze piętro.

There's magnesium or napalm jelly in those Molotovs.
Dodali magnezu albo napalmu do koktajli Molotowa.

Activate the napalm on my signal.
Aktywuj napalm na mój sygnał.

Oil, smoke, and napalm for defence.
Olej, dym oraz napalm to środki defensywne.

So, you got your guns, your oil, your smoke, and your napalm here.
Więc, masz swoje bronie, olej, dym, i napalm tutaj.

Confiscate the napalm, C-4 and all.
Skonfiskować napalm, C-4 i całą resztę.

This is Barney. Napalm Death.
To jest Barney z Napalm Death.

I am not an expert and obviously this chemical issue is much more complex, but I believe that at this stage we should be well aware of some of the disasters caused by napalm and depleted uranium.
Nie jestem ekspertem, a aspekt chemiczny jest z pewnością dużo bardziej skomplikowany, uważam jednak, że na tym etapie powinniśmy mieć świadomość katastrof wywołanych przez napalm i zubożony uran.