Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) drzemać; drapać, kutnerować; polecać jako pewniaka;
be caught napping - być zaskoczonym, dać się zaskoczyć;

(Noun) drzemka; przyroda kutner; meszek; serwetka; pielucha, pieluszka; sport faworyt; kierunek włosa; włos; powierzchnia tkaniny; zatrzask, napa; sport nazwa gry w karty; pewniak;
have a nap - zdrzemnąć się, uciąć sobie drzemkę;
sanitary nap - podpaska higieniczna;
afternoon nap - poobiednia drzemka, sjesta;
go nap - sport zapowiedzieć wzięcie wszystkich pięciu lew; stawiać wszystko na jedną kartę;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (short sleep) drzemka
to have/take a ~ zdrzemnąć się
~to catch sb ~ping zaskakiwać kogoś.

n U włos
meszek

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

drzemka, powierzchnia (włos) tkaniny, zatrzask, napa, nazwa gry w karty
drzemać
be caught ~ping (pot.) ~być zaskoczonym

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

n{pv Typować (zwycięzcę, faworyta, itp.) Napping is more difficult than you think (Typowanie zwycięzcy jest dużo trudniejsze niż wam się wydaje) - Student University College London (1999)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s drzemka
to take a ~ zdrzemnąć się
vi drzemać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DRZEMKA

WŁOS

WŁOCHATOŚĆ

KUTNER

MESZEK

RUNO

DRZEMAĆ

KUTNEROWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N drzemka
V drzemać
V zdrzemnąć się
V być schwytanym znienacka

Wordnet angielsko-polski

(the yarn (as in a rug or velvet or corduroy) that stands up from the weave
"for uniform color and texture tailors cut velvet with the pile running the same direction")
włos
synonim: pile

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zdrzemnąć

Słownik techniczny angielsko-polski

włos (tkaniny) m, kutner m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So we are tough as nails with smokers, but are caught napping when it comes to hard drugs.
Dla palaczy jesteśmy nieprzejednani, ale jeśli chodzi o twarde narkotyki, przesypiamy sprawę.

statmt.org

We'd catch cat-naps at 40 below on our sled, incidentally.
Zdarzało nam się przypadkowo zdrzemnąć na saniach w 40-stopniowym mrozie.

TED

♫ White boys rap and hippies nap
♫ Biali chłopcy rapują, a hippisi przysypiają ♫

TED

Took a shower, took a nap.
Rano zjawił się szef.

TED

"Do you not have a long afternoon nap on Saturday?" he asks.

www.guardian.co.uk

On that hill, we used to stop to take a nap under the trees when the sun got too hot.

www.guardian.co.uk

I reintroduce the occasional Martini and let myself have a nap mid-afternoon if necessary.

www.guardian.co.uk

Having a nap as soon as you get home from work is a good idea, although you should wake up at least one hour before play starts to ensure you are properly alert.

www.guardian.co.uk

Well, you have two minutes or less for your nap.
Cóż, zostało ci niecałe dwie minuty na drzemkę.

He used to like to take a nap in there.
Lubił robić sobie tam drzemkę!

I have to eat, and take my nap before the next show.
Muszę zjeść i zdrzemnąć się przed następnym występem.

I don't want to take a nap and you can't make me!
Nie chcę się zdrzemnąć i nie możesz mnie zmusić!

The only sport you can play while taking a nap.
Można w nią grać podczas drzemki.

Man, you must be really determined to wait out nap time. Here.
Musi ci bardzo zależeć, żeby przeczekać czas na drzemkę.

Next time you're tired, go take a nap instead of coming to practice.
Następnym razem, jak będziesz zmęczony, zdrzemnij się, a nie przychodź na trening!

You want me to take a nap while my best friend is missing?
Chcesz, żebym ucięła sobie drzemkę podczas gdy moja przyjaciółka zaginęła?

And be quiet on your way out, my parents are taking a nap.
I niech będzie spokojny na twojej drodze poza, moje rodzice biorą drzemkę.

So go have a nap, And let me take care of this, okay?
Więc idź uciąć sobie drzemkę i pozwól mi się wszystkim zająć, okay?

The only thing I'm ready for is a dirt nap.
Jedyne na co jestem gotowy to drzemka.

But tomorrow, during the day, I'll take a long nap.
Ale jutro, podczas dnia, utnę sobie długą drzemkę.

If they tell you to drink and take a nap, don't.
Jeśli będą kazać ci pić i zrobić sobie drzemke, Nie rób tego.

I'm going for a nap and I don't want to be disturbed.
Zamierzam uciąć sobie drzemkę i nie chcę żeby mi przeszkadzano.

He likes to take a nap when there's going to be trouble.
On lubi uciąć sobie drzemkę, kiedy są kłopoty.

I took a nap, and now I'm having another snack.
Zdrzemnę się, i wezmę inną przekąskę.

I take a nap and wake up with one in my ear!
Ucinam sobie drzemkę, a budzę się z tym w uchu!

I was hoping for a shower, maybe a little nap.
Liczyłem na prysznic, może krótką drzemkę.

You do nothing but drink and nap in the editing room.
Nic nie robisz tylko pijesz i spisz w pokoju redakcyjnym.

Dude, maybe you should take a nap. Sleep this off.
Koleś, może powinieneś strzelić sobie drzemkę, przespać się z tym.

I want to curl up in your chest hair and take a nap.
Chcę się zawinąć w twoich włosach na klacie i się zdrzemnąć.

Thinking about maybe going upstairs and taking a little nap on my couch.
Myślę o pójściu na górę i drzemce na mojej kanapie.

No, they'll give him an injection and he'll take a nap.
Nie. Daliby mu zastrzyk i utnął by sobie drzemkę.

What's so important that I had to postpone my nap?
Co się takiego stało? Musiałam przełożyć poobiednią drzemkę.

Just one more fire between me and a well-earned nap.
Tylko jeszcze jeden ogień pomiędzy mną, a zasłużoną drzemką.

And i need to get back to my nap.
A ja muszę wrócić do drzemki.

No, she should be up from her nap already.
Nie, powinna ona wynosić z drzemki już.

When was the last time you took a nap in Grissom's tub ?
Kiedy ostatnio ucięłaś sobie drzemkę w wannie Grissom'a?

I got a witness in there, man, he's taking a nap.
Człowieku, ja mam tam świadka, właśnie ucina sobie drzemkę.

The second half was just one big nap, pretty much, inclass.
Druga połowa to była jedna wielka drzemka

But after my nap, I always watch the kangaroo song.
Zawsze po drzemce oglądam Pieśń Kangura.

No no I just try to put her down for a nap, what's up?
Nie, nie, próbuję tylko położyć ją do spania, co słychać?

Chris has had his early nap and they're just very excited to see ya.
Chris miał swoją wczesną drzemkę, a oni bardzo chcieli cię zobaczyć

I have to take a nap anyway, all right?
I tak muszę się zdrzemnąć, dobra?

Can you imagine taking a nap on that table?
Czy mógłbyś wyobrazić sobie ucięcie drzemki na tym stole?

That was the best nap you ever had. I've had better.
To była najlepsza drzemka jaką miałeś miewałem lepsze.

It was a Sunday the only day he took a nap at home
To była niedziela. Jedyny dzień gdy drzemał w domu.

I do not see plays, because I can nap at home for free.
Nie chodzę do teatru, bo w domu drzemka jest za darmo.

I took a nap, and I heard somebody calling my name.
Ucięłam sobie drzemkę i usłyszałam że ktoś wymawia moje imię.

I'il put this in my safe and have a nap.
Wrzucę to do sejfu i trochę się zdrzemnę, to mi przejdzie.

I got a nap this afternoon, but I guess you had to work.
Zdrzemnąłem się tego popołudnia, ale mam dużo pracy. Z kim rozmawiam?

Hell, I done three years in ankle chains like it was taking a nap.
Cholera, spędziłem trzy lata w łańcuchach, które minęły jak drzemka.

She came at dawn, and took a short nap.
Przyszła rano i wzięła krótką drzemkę.

Somehow I don't think taking on prehistoric evil comes with nap time.
Walka z prehistorycznym złem, nie idzie w parze z drzemką.

He wanted me to tell you that when Howard says nap he means sex.
Chciał ci przekazać, że gdy Howard mówi drzemka, ma na myśli seks.

I'll wait until mark wakes up from his nap.
Ja poczekam, aż Mark obudzi się z drzemki.

Odin, why don't you take your nap on the bench?
Odin dlaczego nie weźmiesz sobie drzemki na ławce?

What kind of cold-blooded killer takes a nap on the beach after shooting someone?
Jaki zimnokrwisty morderca po zastrzeleniu kogoś, robi sobie drzemkę na plaży?

He can take a nap while we're gone.
Może się zdrzemnąć, kiedy nas nie będzie.

Will came to running, or take a nap?
Przyszedłeś się ścigać, czy na drzemkę?