Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Nantes;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Nantes

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Université de Nantes
Université de Nantes

europa.eu

In Nantes, over 1 000 Roma are being expelled from one place after another due to a lack of government regulated sites in which to accommodate them.
W Nantes, ponad 1 000 Romów jest przesiedlanych z jednego miejsca na drugie, ponieważ rząd nie dysponuje miejscami, gdzie można byłoby ich zakwaterować.

statmt.org

You were born in Nantes, where you live until you were 5.
Urodziłeś się w Nantes. Mieszkałeś tam do piątego roku życia.

It's from a pal in Nantes.
To od kolegi z Nantes.

Blancheron, of Nantes - manufacturer of sugar.
Blancheron, z Nantes - producent cukru.

In Nantes, over 1 000 Roma are being expelled from one place after another due to a lack of government regulated sites in which to accommodate them.
W Nantes, ponad 1 000 Romów jest przesiedlanych z jednego miejsca na drugie, ponieważ rząd nie dysponuje miejscami, gdzie można byłoby ich zakwaterować.

The contagion has spread... ...to Burgundy, Salzburg, Montpellier and Nantes.
Zakażenie rozprzestrzenia się do Burgundii, Salzburgu, Montpellier i Nantes.