Wordnet angielsko-polski

plankton wirówkowy, nanoplankton

Słownik środowiska angielsko-polski

nanoplankton m

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

bot. nanoplankton