Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(pref) nano-;

Słownik techniczny angielsko-polski

nano, milimikro (przedrostek w układzie dziesiętnym)