Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) młot; ubijak drewniany; militarny młyn taktyczny;

(Verb) pokiereszować, poturbować; tarmosić, rozszarpać, szarpać; tłuc, miażdżyć; obmacywać, obłapiać; zjechać, ostro skrytykować; nie zostawić suchej nitki na kimś;
stop mauling the cat - przestań męczyć kota;
stop mauling the cat - przestań męczyć kota;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt
1.
(of pers) szarpać
(of animal) poturbować.
2.
(fig, by criticism) zjechać, ostro skrytykować

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt poturbować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KALECZYĆ

POKALECZYĆ

POSZARPAĆ

ZMASAKROWAĆ

NIEUMIEJĘTNIE SIĘ Z CZYMŚ OBCHODZIĆ

SUROWO SKRYTYKOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

szarpać

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

poturbować, ranić

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

młot

potłuc

Słownik techniczny angielsko-polski

młot drewniany, ubijak drewniany, perlik m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A man that beareth false witness against his neighbor Is a maul, and a sword, and a sharp arrow.
Każdy, kto mówi fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu swemu, jest jako młot, i miecz, i strzała ostra.

Jesus Army

Five times as much to be spent than in presidential race of 2008, as Democrats look set for mauling at polls.

www.guardian.co.uk

Or if Sleepless in Seattle ended with Meg Ryan being graphically mauled to death by an escaped tiger.

www.guardian.co.uk

It seems as though the governmental vultures are out in force, circling over the badly mauled body of the welfare state.

www.guardian.co.uk

Two people have been fatally mauled, one in Montana and one in Wyoming.

www.guardian.co.uk

I am sending my apprentice, Darth Maul, to join you.
Wysyłam mego ucznia, Darth Maul, by dołączył do was.

You can whip her, beat her, maul her, mistreat her.
Możesz ją chłostać, bić, kaleczyć, maltretować.

to maul the shooter severely.
do maul strzelec poważnie.

This is my apprentice... Darth Maul.
Oto mój uczeń, Darth Maul.