Słownik polsko-angielski

storage; storing; warehousing
~ luzem - bulk storage
~ odpadów niebezpiecznych - storing hazardous wastes
~ środków wybuchowych - explosive storage

Wordnet polsko-angielski


1. (the act of storing something)
storage
synonim: składowanie

2. (accumulating and storing a reserve supply
"the stockpiling of war materials")
stockpiling: : synonim: akumulowanie
synonim: kumulowanie

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

storage, warehousing

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

n warehousing ~e pod zamknięciem celnym warehousing in bond ~e towarów storage of goods, storing of goods, warehousing of goods ~e w zbiornikach tank storage ~e wodne drewna water seasoning dopuszczalny okres ~a storage life, shelf life koszty ~a storage costs

Słownik medyczny polsko-angielskiIwona Kienzler

housing n, storage n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski2011 r., Anna Słomczewska

storage, storing

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STORAGE

Wojskowy słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n storage
dopuszczalny okres ~a shelf life

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

storing
storage
~ brzegowe - bankside storage
~ chloru chlorine storage
~ luzem bulk storage
~ nadmiaru wody excess water storage
~ na powierzchni surface storage
~ nieodpowiednie środków chemicznych inappropriate storage of chemicals
~ odpadów waste storage
~ opadów rainfall storage
~ osadu ściekowego sewage sludge storage
~ osadu ściekowego bez przykrycia sludge uncovered storage
~ osadu ściekowego pod przykryciem sludge covered storage
~ paliwa fuel storage
~ płynnych węglowodorów storing liquid hydrocarbons
~ pod ziemią underground storage, storing underground
~ podziemne ścieków underground sewage storage
~ próbek sample storage, storing samples
~ sprzętu equipment storage
~ substancji chemicznych storing chemicals, chemical storage
~ ścieków sewage storage
~ środków chemicznych chemical storage
~ tymczasowe temporary storage
~ świeżej wody fresh water storage
~ wody water storage, storing water
~ wody dla celów nawodnień irrigation water storage
~ wody glebowej soil water storage
~ wody pod gołym niebem/bez przykrycia uncovered water storage
~ wody pod przykryciem covered water storage
~ wody w zbiorniku GW reservoir water storage
~ wód podziemnych groundwater storage
~ wód powodziowych flood water storage
~ w pojemnikach container storage
~ zasobów wodnych water resource storage
~ zimowe wody winter water storage

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski2003, Krzysztof Czekierda

storagestoring~ luzem storage in bulk, bulk storage~ odpadów waste storage~ odpadów, czasowe temporary waste storage~ odpadów luzem waste bulk storage~ odpadów na powierzchni gruntu storing wastes on the surface of the ground, surface storage

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

warehousing