Wordnet polsko-angielski


1. (the country where you were born)
fatherland, homeland, motherland, mother country, country of origin, native land
synonim: ojczyzna
synonim: gniazdo
synonim: kraj lat dziecinnych
synonim: ojczyste progi

2. ( (mathematics) a rectangular array of quantities or expressions set out by rows and columns
treated as a single element and manipulated according to rules)
matrix: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(mat.) matrix
(matka) mother
(ojczyzna) mother country

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f mat. matrix

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

matrix n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MOTHER

MOTHER COUNTRY

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

(matka) mother
(ojczyzna) mother country

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

array

homeland

matrix

motherland

stencil