Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

im. Maccabeans

Nowoczesny słownik polsko-angielski

Hasmonean dynasty