Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Makao, Macao;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Macao

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Wyciągamy wnioski z tego, jak Stany Zjednoczone postąpiły z Koreą Północną i jak wyglądała sytuacja z Macau, gdzie zamrożono konta bankowe.
We are learning from what the United States have done in North Korea and the freezing of bank accounts in Macao.

statmt.org

But more important is the coming championship fight in Macau.
Ale ważniejsze są… zbliżające się mistrzostwa sztuki walki na Makao.

Sorry, I can't let go of my casino in Macau.
Przepraszam, ale moje kasyno w Macao nie może zostać zamknięte.

Looks like we'il have to go to Macau.
Wygląda na to, że musimy płynąć do Makao.

Sorry I'm late, James, but your signal from Macau just reached the office.
Przepraszam za spóżnienie, James, ale twój sygnał z Macau dopiero co nadszedł.

Go to Macau and see who wins.
Jedź do Macau i zobacz kto wygra.

Macau has no room for outsiders like you,
W Makao nie ma miejsca dla takich jak ty.

My driving skill is famous in Macau.
Moje prawo jazdy jest sławne w Macau.

Talk to the Macau guys tomorrow.
Porozmawiać z policją z Makao jutro.

You two went to Macau?
Ty dwaj byliście w Macau?

Uncle don't go to Macau so often
Wóju nie jeździj do Makao tak często

We went to China via Macau.
Pojechaliśmy do Chin przez Makao.

But you got potential, Now I'm here in Macau,,,
Ale ty masz potencjał. Teraz jestem tu, w Makao...

Good, I'il race you in Macau.
Dobrze, pościgamy się w Macau.