Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) informatyka Logo;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C logo

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

logo, znak firmowy, znak fabryczny, godło

Nowoczesny słownik angielsko-polski

logotyp

znak graficzny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n logo

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LOGO

Wordnet angielsko-polski

(a company emblem or device)
logo
synonim: logotype

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

godło