Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lingwistyka głoska wargowa/labialna;

(Adjective) medycyna wargowy; anatomia sromowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (ling) wargowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wargowy (spółgłoska)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

głoska wargowa

labialna

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

wargowy adj

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WARGOWY

SPÓŁGŁOSKA WARGOWA [JĘZ.]

Wordnet angielsko-polski

(a consonant whose articulation involves movement of the lips)
spółgłoska wargowa
synonim: labial consonant