Słownik polsko-angielski

dust
~ bitewny - battle dust

Wordnet polsko-angielski

(fine powdery material such as dry earth or pollen that can be blown about in the air
"the furniture was covered with dust")
dust
synonim: pył
synonim: nalot

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dust
ścierka do ~rzu duster
zmiotka do ~rzu feather duster

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U dust: ścierać ~to dust

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

dust n

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m dust

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

dust

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

dust~ drogowy road dust

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dirt

dusting